Grattis!

Du är tillräckligt smart för att föra vidare dina gener.

Tack för att du inte gör det.